od: 2012-09-19
suma odsłon: 6359856
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Zamówienie DS/ZP09/2012- Informacja o unieważnieniu postępowania

Toruń, 27.12.2012r.

Sprawa nr DS/ZP09/2012

 

Dotyczy: 

informacji o unieważnieniu postępowania nr DS/ZP06/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłów grzewczych zainstalowanych w budynkach Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 192”.

 

Informuję, iż w określonym terminie w w/w postępowaniu (tj. do dnia 27.11.2012r., do godz. 9:45) do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, na podstawie art.93 ust.1 tiret1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.Nr 233,poz.1655 z dn.29-11-2007r.; z późni. zm.) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia.

/ - /

Wojciech Świtalski

utworzono: 2013-01-21 09:25 przez: Wojciech Klabun
wyedytowano: 2013-01-21 09:28 przez: Wojciech Klabun 
aktywne od dnia: 2012-12-27 09:24
informację wytworzył 2012-12-27
ilość odsłon podstrony: 2487
repozytorium zmian
drukuj