od: 2012-09-19
suma odsłon: 1813878
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Zamówienie DS/ZP04/2011- Informacja o wyborze

Toruń, 21.12.2011r.


 

Sprawa nr DS/ZP04/2011

 

Dotyczy: 

informacji o wyborze w postępowaniu nr DS/ZP04/2011 na wybór  Wykonawcy prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup oleju napędowego do samochodów służbowych URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu wraz z udostępnieniem zbiornika naziemnego o pojemności minimum 5 tys. litrów z dystrybutorem.

 

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.Nr 233,poz.1655 z dn.29-11-2007r.; z późni. zm.) zwanej dalej „ustawą”  informujemy, że w powyższym postępowaniu:

  1. Za najkorzystniejszą została uznana, oferta firmy: BOR-OLE Henryk Borkowicz; 87-162 Lubicz, ul. Kamienna 11. Cena oferty brutto wynosi 432.172,80 zł.; okres usługi wynosi 6 miesięcy. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a cena oferty mieści się w kwocie zaplanowanej przez Zamawiającego.
  2. W postępowaniu złożone zostały oferty  niżej wymienionych firm:
  1. BOR-OLE Henryk Borkowicz; 87-162 Lubicz, ul. Kamienna 11, która otrzymała  100,00 pkt.
  1. Nie odrzucono żadnej oferty w zamówieniu.
  2. Z postępowania nie wykluczono żadnej  oferty.

 

utworzono: 2013-01-02 10:25 przez: Wojciech Klabun
wyedytowano: 2013-01-02 10:25 przez: Wojciech Klabun 
aktywne od dnia: 2013-01-02 10:24
ilość odsłon podstrony: 2310
repozytorium zmian
drukuj