od: 2012-09-19
suma odsłon: 6362542
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Zamówienie DS/ZP03/2012- Zmiana treści dokumentacji i terminu składania ofert

Toruń, dnia 13 marca 2012 r.

DS/ZP03/2012

 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004r. informuję, iż w dniu 13.03.2012r. ulega zmianie treść SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Ochronę mienia URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu”.

Nowe brzmienie otrzymuje następująca treść:

- § 10 pkt 1 załącznika nr 7 do SIWZ (umowa)- strona oferty nr 23:

Stare brzmienie: „Wykonawca oświadcza, że należycie opłacił, posiada i utrzyma ubezpieczenie OC na kwotę 3 000 000,00 zł. (słownie: trzy miliony złotych).”

Nowe brzmienie: „Wykonawca oświadcza, że należycie opłacił, posiada i utrzyma ubezpieczenie OC na kwotę 150 000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).”

Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Ponadto, na podstawie art. 12a ust.1-2 ustawy PZP informuję, iż w związku z powyższą zmianą przedłużeniu ulega termin składania ofert w przetargu. Nowy termin składania ofert:

20.03.2012r., godz. 945

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 1000. Miejsce składania ofert oraz ich otwarcia nie ulega zmianie.

Z poważaniem,

/ - /

Wojciech Świtalski

utworzono: 2013-01-02 10:20 przez: Wojciech Klabun
wyedytowano: 2013-01-02 10:20 przez: Wojciech Klabun 
aktywne od dnia: 2013-01-02 10:19
ilość odsłon podstrony: 2390
repozytorium zmian
drukuj