od: 2012-09-19
suma odsłon: 6359815
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Zamówienie DS/ZP03/2012- Informacja o wyborze

Toruń, 23.03.2012r.

 

Sprawa nr DS/ZP03/2012

 

Dotyczy: 

informacji o wyborze w postępowaniu nr DS/ZP03/2012 na wybór Wykonawcy prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Ochronę mienia URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu”.

 

Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.Nr 233,poz.1655 z dn.29-11-2007r.; z późni. zm.) zwanej dalej „ustawą”  informuję, że w powyższym postępowaniu:

  1. Za najkorzystniejszą została uznana, oferta firmy: Taurus s.c.; 87-140 Chełmża, ul. Piotra Skargi 13. Cena oferty netto wynosi 22.754,56 zł.; okres usługi wynosi 4 miesiące. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a cena oferty mieści się w kwocie zaplanowanej przez Zamawiającego.
  2. W przypadku braku protestów przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie 30.03.2012r.
  3. W postępowaniu złożone zostały oferty  niżej wymienionych firm:
  1. Taurus s.c.; 87-140 Chełmża, ul. Piotra Skargi 13, która otrzymała 100,00 pkt;
  2. Jarex Sp. z o.o.; 59-220 Legnica, ul. Okólna 1A, która otrzymała 94,86 pkt;
  3. Aron-2 Sp. z o.o.; 85-719 Bydgoszcz, ul. Fordońska 81, która otrzymała 72,39 pkt;
  4. Argus Group 1 Sp. z o.o.; 00-842 Warszawa, ul. Łucka 15/1318, która otrzymała 51,63 pkt.
  1. Nie odrzucono żadnej oferty w zamówieniu.
  2. Z postępowania nie wykluczono żadnej  oferty.
utworzono: 2013-01-02 10:19 przez: Wojciech Klabun
wyedytowano: 2013-01-02 10:19 przez: Wojciech Klabun 
aktywne od dnia: 2013-01-02 10:19
ilość odsłon podstrony: 2343
repozytorium zmian
drukuj