od: 2012-09-19
suma odsłon: 6359806
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Zamówienie DS/ZP04/2012- Informacja o wyborze

Toruń, 26.07.2012r.

 

Sprawa nr DS/ZP04/2012

 

Dotyczy: 

informacji o wyborze w postępowaniu nr DS/ZP04/2012 na wybór Wykonawcy prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Ochronę mienia URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu”.

 

Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.Nr 233,poz.1655 z dn.29-11-2007r.; z późni. zm.) zwanej dalej „ustawą”  informuję, że w powyższym postępowaniu:

1.      Za najkorzystniejszą została uznana, oferta firmy: Evres-Security Krzysztof Klinkiewicz; 91-603 Łódź, ul. Promienna 18. Okres usługi wynosi 12 miesięcy. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a cena oferty mieści się w kwocie zaplanowanej przez Zamawiającego.

2.      W przypadku braku protestów przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie 30.07.2012r.

3.      W postępowaniu złożone zostały oferty  niżej wymienionych firm:

a)      Evres-Security; 91-603 Łódź, ul. Promienna 18, która otrzymała 100,00 pkt;

b)      A.O.O.i M. Taurus s.c.; 87-140 Chełmża, ul. Piotra Skargi 13, która otrzymała 96,76 pkt;

c)      Jarex Sp. z o.o.; 59-220 Legnica, ul. Okólna 1A, która otrzymała 94,87 pkt;

d)     P.W. ZPCh Emir Sp. z o.o.; 87-800 Włocławek, ul. Barska 6, która otrzymała 88,72 pkt;

e)      Międzywojewódzka Spółdzielnia Usługowa ZPCh; 85-012 Bydgoszcz, ul. Plac Piastowski 3, która otrzymała 81,37 pkt;

f)       Multiservice Sp. z o.o.; 09-402 Płock, ul. Misjonarska 1b, która otrzymała 77,54 pkt;

g)      Impel Security Provider Sp. z o.o.; 85-746 Bydgoszcz, ul. Towarowa 36, która otrzymała 66,63 pkt;

h)      L.A.D.O.O.i M. Lider; 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 80, która otrzymała 61,20 pkt;

i)        A.O. Argus Sp. z o.o.; 96-500 Sochaczew, ul. Piłsudskiego 16b/5, która otrzymała 51,75 pkt;

j)        Argus Group 1 Sp. z o.o.; 00-842 Warszawa, ul. Łucka 15/1318, która otrzymała 50,20 pkt.

4.      Nie odrzucono żadnej oferty w zamówieniu.

5.      Z postępowania nie wykluczono żadnej  oferty.

utworzono: 2013-01-02 10:17 przez: Wojciech Klabun
wyedytowano: 2013-01-02 10:17 przez: Wojciech Klabun 
aktywne od dnia: 2013-01-02 10:17
ilość odsłon podstrony: 2556
repozytorium zmian
drukuj