od: 2012-09-19
suma odsłon: 1811402
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Zamówienie DS/ZP05/2012- Informacja o wyborze

Dotyczy: 

informacji o wyborze w postępowaniu nr DS/ZP05/2012 na wybór Wykonawcy prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę i remont alei utwardzonych na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu- I etap”.

 

Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.Nr 233,poz.1655 z dn.29-11-2007r.; z późni. zm.) zwanej dalej „ustawą”  informuję, że w powyższym postępowaniu:

  1. Za najkorzystniejszą została uznana, oferta firmy: Zakład Drogowo-Budowlany S.C. K. Wilczyński & M. Wilczyński; 87-162 Lubicz, Rogowo 23. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a cena oferty mieści się w kwocie zaplanowanej przez Zamawiającego.
  2. W przypadku braku protestów przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie 02.10.2012r.
  3. W postępowaniu złożone zostały oferty  niżej wymienionych firm:
  1. Zakład Drogowo-Budowlany S.C. K. Wilczyński & M. Wilczyński; 87-162 Lubicz, Rogowo 23, która otrzymała 100,00 pkt;
  2. POL-DRÓG Człuchów Sp. z o.o.; 77-300 Człuchów, ul. Kasztanowa 2, która otrzymała 81,77 pkt;
  3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A.; 87-100 Toruń, ul. Wapienna 10, która otrzymała 66,96 pkt;
  1. Nie odrzucono żadnej oferty w zamówieniu.
  2. Z postępowania nie wykluczono żadnej  oferty.
utworzono: 2013-01-02 10:14 przez: Wojciech Klabun
wyedytowano: 2013-01-02 10:14 przez: Wojciech Klabun 
aktywne od dnia: 2013-01-02 10:14
ilość odsłon podstrony: 2446
repozytorium zmian
drukuj