od: 2012-09-19
suma odsłon: 858243
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Zamówienie DS/ZP07/2012- Informacja o unieważnieniu postępowania

Informuję, iż w określonym terminie w w/w postępowaniu (tj. do dnia 16.10.2012r., do godz. 9:45) do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, na podstawie art.93 ust.1 tiret1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.Nr 233,poz.1655 z dn.29-11-2007r.; z późni. zm.) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia.

               /-/

Wojciech Świtalski

 

utworzono: 2013-01-02 10:11 przez: Wojciech Klabun
wyedytowano: 2013-01-02 10:12 przez: Wojciech Klabun 
aktywne od dnia: 2013-01-02 10:11
ilość odsłon podstrony: 2183
repozytorium zmian
drukuj