od: 2012-09-19
suma odsłon: 858217
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Zamówienie DS/ZP08/2012- Informacja o unieważnieniu postępowania

Toruń, 16.11.2012r.

 

Sprawa nr DS/ZP08/2012

 

Dotyczy: 

 

informacji o unieważnieniu postępowania nr DS/ZP06/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu wraz z udostępnieniem zbiornika naziemnego o pojemności minimum 5 tys. litrów z dystrybutorem”.

Informuję, iż w określonym terminie w w/w postępowaniu (tj. do dnia 16.11.2012r., do godz. 9:45) do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, na podstawie art.93 ust.1 tiret1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.Nr 233,poz.1655 z dn.29-11-2007r.; z późni. zm.) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia.

 

                                                                                                                                                      / - /

                                                                                                     Wojciech Świtalski

utworzono: 2013-01-02 10:07 przez: Wojciech Klabun
wyedytowano: 2013-01-02 10:07 przez: Wojciech Klabun 
aktywne od dnia: 2013-01-02 10:07
ilość odsłon podstrony: 2178
repozytorium zmian
drukuj