od: 2012-09-19
suma odsłon: 1812402
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Instrukcja obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje których obowiązek publikowania nakłada Ustawa (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie (Dz. U. Nr 67, poz. 619) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w jednostce i jednostkach podległych.
Strona BIP zawiera odnośnik na główną, ogólnopolską stronę Biuletynu Informacji Publicznej ( http://www.bip.gov.pl ), który jest dostępny w górnej, nagłówkowej części okna systemu BIP.

Składniki Biuletynu Informacji Publicznej

System BIP został podzielony na 6 części, do których dostęp zapewniają odnośniki znajdujące się z lewej strony oraz u góry okna BIP.

Dane podstawowe
W tym dziale zawarte są ogólne informacje związane z funkcjonowaniem Biblioteki: adresy, telefony oraz wykaz aktów prawnych stanowiących podstawę działalności  instytucji .

Władze i struktura organizacyjna
W tym dziale zawarte są informacje dotyczące organów władzy i struktury organizacyjnej, wydziały , filie.

Inne informacje i dokumenty
W tym dziale znajduje się wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w instytucji, informacje o wartości mienia, którym dysponuje.

Zamówienia publiczne
Dział zawiera treści wszystkich zamówień publicznych, jak również inne informacje z tym związane, wymagane przez przepisy prawa dot.  zamówień publicznych.

Ogłoszenia
W tym dziale pojawiają się ogólnie dostępneogłoszenia.

Informacje o biuletynie
Dział ten zawiera informacje związane z techniczną stroną funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej. W szczególności informacje te obejmują:
-    statystyki odwiedzin poszczególnych stron BIP,
-    dane osób upoważnionych przez Zarząd do aktualizacji treści zamieszczanych na stronach BIP,
-    rejestr zmian wprowadzonych przez redaktorów do systemu BIP,
-    instrukcję obsługi BIP.

Wyszukiwanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
System Biuletynu Informacji Publicznej posiada zaimplementowany mechanizm wyszukiwawczy, który pozwala na odnalezienie wybranych pozycji w dokumentach udostępnionych w BIP.
W celu wyszukania dokumentu należy wpisać w formularz, który znajduje się w górnej, nagłówkowej części okna systemu BIP, frazę, którą chcemy wyszukać. Po wciąnięciu przycisku "szukaj" system przeszuka wszystkie dokumenty udostępnione w BIP pod kątem ich numeru oraz występowania wyszukiwanej frazy w tytułach dokumentów. Następnie zostanie wyświetlona lista dokumentów, które spełniają podane kryterium wyszukiwania.

utworzono: 2012-11-29 10:22 przez: Wojciech Klabun
wyedytowano: 2012-12-05 16:23 przez: Wojciech Klabun 
aktywne od dnia: 2012-11-29 10:22
ilość odsłon podstrony: 4380
repozytorium zmian
drukuj