od: 2012-09-19
suma odsłon: 824344
ostatnia edycja treści:
2019-11-12 12:41:46

Mienie

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 22 000 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące ) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: stozłotych) każdy.
  2. Kapitał zakładowy Spółki jest w całości pokryty przez Gminę Miasta Toruń.
  3. Majątek obejmuje:

-    majątek trwały m.in.:
                -    budynki i budowle,
                -    maszyny i urządzenia,
                -    środki transportowe,
                -    grunty,
                -    prawo wieczystego użytkowania;
-    wartości niematerialne i prawne;
-    inwestycje rozpoczęte;
-    majątek obrotowy m.in.:
-    należności krótkoterminowe.

utworzono: 2012-11-29 10:20 przez: Wojciech Klabun
wyedytowano: 2013-01-11 07:44 przez: Wojciech Klabun 
aktywne od dnia: 2012-11-29 10:20
ilość odsłon podstrony: 2686
repozytorium zmian
drukuj