od: 2012-09-19
suma odsłon: 5973876
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Mienie

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.857.600 PLN
  2. Kapitał zakładowy Spółki jest w całości pokryty przez Gminę Miasta Toruń.
  3. Majątek obejmuje:

-    majątek trwały m.in.:
                -    budynki i budowle,
                -    maszyny i urządzenia,
                -    środki transportowe,
                -    grunty,
                -    prawo wieczystego użytkowania;
-    wartości niematerialne i prawne;
-    inwestycje rozpoczęte;
-    majątek obrotowy m.in.:
-    należności krótkoterminowe.

utworzono: 2012-11-29 10:20 przez: Wojciech Klabun
wyedytowano: 2019-12-16 07:07 przez: Joanna Górka 
aktywne od dnia: 2012-11-29 10:20
ilość odsłon podstrony: 4938
repozytorium zmian
drukuj