od: 2012-09-19
suma odsłon: 6359851
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. 45, 20, z, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
 2. 52, 21, z, działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 3. 45, 31, z, sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
 4. 47, 30, z, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 5. 46, 11, z, działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 6. 10, 39, z, pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 7. 46, 31, z, sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 8. 49, 41, z, transport drogowy towarów
 9. 49, 42, z, działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 10. 53, 20, z, pozostała działalność pocztowa i kurierska
 11. 68, 20, z, wynajem i zarzadzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 12. 77, 12, z, wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
 13. 77, 39, z, wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 14. 43, 11, z, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 15. 43, 12, z, przygotowanie terenu pod budowę
 16. 43, 13, z, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 17. 43, 99, z, pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 18. 38, 11, z, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 19. 71, 20, b, pozostałe badania i analizy techniczne
 20. 49, 31, z, transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 21. 81, 30, z, działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 22. 96, 03, z, pogrzeby i działalność pokrewna
utworzono: 2012-11-29 10:19 przez: Wojciech Klabun
wyedytowano: 2012-12-05 16:03 przez: Wojciech Klabun 
aktywne od dnia: 2012-11-29 10:19
ilość odsłon podstrony: 5869
repozytorium zmian
drukuj