od: 2012-09-19
suma odsłon: 5974049
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Informacja o wyniku postępowania - wykonania planu funkcjonalno-użytkowego dla projektu TORUŃ SPACE LABS.

Za najkorzystniejszą uznana została Oferta numer 1, złożona przez Tomdoor Sp. z o.o., ul. Kręta 3, 87-134 Stary Toruń.

 

Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą ilość punktów spośród wszystkich ofert badanych i ocenianych, a jej cena mieściła się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

 

W terminie zgodnym z zapytaniem ofertowym złożyli:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto (zł)

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

Tomdoor Sp. z o.o.

Kręta 3

87-134 Stary Toruń

82.410,00

Zgodnie
z warunkami zapytania

Nie dotyczy

2

ComProjekt Studio Architektoniczne

Buszczyńskich 2/1

87-100 Toruń

89.790,00

Zgodnie
z warunkami zapytania

Nie dotyczy

3

Biuro Projektów Architektury Area

Łazienna 4

87-100 Toruń

97.000,00

Zgodnie
z warunkami zapytania

Nie dotyczy

Według kryterium „cena” (waga 100%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba punktów

1

Tomdoor Sp. z o.o.

Kręta 3

87-134 Stary Toruń

100

2

ComProjekt Studio Architektoniczne

Buszczyńskich 2/1

87-100 Toruń

91

3

Biuro Projektów Architektury Area

Łazienna 4

87-100 Toruń

84

Łącznie poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba punktów

1

Tomdoor Sp. z o.o.

Kręta 3

87-134 Stary Toruń

100

2

ComProjekt Studio Architektoniczne

Buszczyńskich 2/1

87-100 Toruń

91

3

Biuro Projektów Architektury Area

Łazienna 4

87-100 Toruń

84

W związku z powyższym wybrana została oferta numer 1 złożona przez Tomdoor Sp. z o.o., ul. Kręta 3, 87-134 Stary Toruń.

 

 

Prezes Zarządu

Urbitor sp. z o. o.

Wojciech Świtalski

utworzono: 2017-12-21 12:50 przez: Joanna Górka
wyedytowano: 2017-12-21 12:50 przez: Joanna Górka 
aktywne od dnia: 2017-12-21 12:50
ilość odsłon podstrony: 1119
repozytorium zmian
drukuj