od: 2012-09-19
suma odsłon: 6359813
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Informacja z otwarcia ofert - opracowanie studium wykonalności wraz z załącznikami do projektu TORUŃ SPACE LABS

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: opracowania studium wykonalności wraz z analizą popytu MŚP oraz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami do projektu TORUŃ SPACE LABS.

 

 

 

URBITOR Spółka z o. o. z siedzibą w Toruniu ul. Chrobrego 105/107, jako Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania ofertowego informuje, że:

 

  1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 22 grudnia 2017 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego;

  2. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 45 305,00 zł brutto;

  3. do wyznaczonego terminu składnia ofert, następujący Wykonawcy złożyli oferty na opracowanie studium wykonalności, analizę popytu, przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz strategii:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto (zł)

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

Lech Consulting Sp. z o.o.

Podmurna 65/1

87-100 Toruń

42.927,00

Zgodnie
z warunkami zapytania

Nie dotyczy

 

  1. Oferta nr 1 zawarta w pkt 3 niniejszego protokołu spełnia wymogi formalne postępowania oraz mieści się w kwocie przewidzianej przez Zamawiającego na udzielenie zamówienia, w związku z powyższym informuję, iż oferta

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto (zł)

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

Lech Consulting Sp. z o.o.

Podmurna 65/1

87-100 Toruń

42.927,00

Zgodnie
z warunkami zapytania

Nie dotyczy

 

została wybrana w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu

Urbitor sp. z o. o.

Wojciech Świtalski

utworzono: 2017-12-22 12:38 przez: Adam Olender
wyedytowano: 2019-01-11 19:01 przez: Joanna Górka 
aktywne od dnia: 2017-12-22 12:38
informację wytworzył 2017-12-22
ilość odsłon podstrony: 1115
repozytorium zmian
drukuj