od: 2012-09-19
suma odsłon: 1815086
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Informacja z otwarcia ofert - wykonanie planu funkcjonalno-użytkowego dla projektu TORUŃ SPACE LABS

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: wykonania planu funkcjonalno-użytkowego dla projektu TORUŃ SPACE LABS.

 

 

 

URBITOR Spółka z o. o. z siedzibą w Toruniu ul. Chrobrego 105/107, jako Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania ofertowego informuje, że:

 

  1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 22 grudnia 2017 r. o godz. 12:20 w siedzibie Zamawiającego;

  2. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 86 715,00 zł brutto;

  3. do wyznaczonego terminu składnia ofert, następujący Wykonawcy złożyli oferty na opracowanie studium wykonalności, analizę popytu, przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz strategii:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto (zł)

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

Tomdoor Sp. z o.o.

Kręta 3

87-134 Stary Toruń

82.410,00

Zgodnie
z warunkami zapytania

Nie dotyczy

2

ComProjekt Studio Architektoniczne

Buszczyńskich 2/1

87-100 Toruń

89.790,00

Zgodnie
z warunkami zapytania

Nie dotyczy

3

Biuro Projektów Architektury Area

Łazienna 4

87-100 Toruń

97.000,00

Zgodnie
z warunkami zapytania

Nie dotyczy

 

  1. Wszystkie oferty zawarte w pkt 3 niniejszego protokołu spełniły wymogi formalne postępowania. Oferty nr 1 i nr 3 nie mieszczą się w kwocie przewidzianej przez Zamawiającego na udzielenie zamówienia.

W związku z powyższym informuję, iż oferta

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto (zł)

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

Tomdoor Sp. z o.o.

Kręta 3

87-134 Stary Toruń

82.410,00

Zgodnie
z warunkami zapytania

Nie dotyczy

 

została wybrana w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu

Urbitor sp. z o. o.

Wojciech Świtalski

utworzono: 2017-12-22 12:37 przez: Adam Olender
wyedytowano: 2019-01-11 18:59 przez: Joanna Górka 
aktywne od dnia: 2017-12-22 12:37
informację wytworzył 2017-12-22
ilość odsłon podstrony: 1086
repozytorium zmian
drukuj