od: 2012-09-19
suma odsłon: 5974221
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Wyjaśnienie i zmiana treści Siwz - nr 1

 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ  - nr 1

 

URBITOR Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, jako Zamawiający w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony mienia i osób w Spółce z o. o. „URBITOR” w Toruniu, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn: Dz. U. z 2013 r., poz. 907  ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuje treść pytań do SIWZ wraz z odpowiedziami, które stanowią wyjaśnienie treści SIWZ.

 

 

Pytanie nr 1

 W rozdziale IV ust. 2 Siwz Zamawiający, określa obiekty, które podlegają monitorowaniu :

monitoring elektronicznego systemu alarmowego obiektu biurowca - ul. Chrobrego 105/107, a także Domu Pogrzebowego oraz Biura Obsługi Klienta na Centralnym Cmentarzu Komunalnym - ul. Grudziądzka 190/192". Zaś w formularzu ofertowym uwzględniony jest tylko Dom Pogrzebowy oraz Biuro Obsługi Klienta na Centralnym Cmentarzu Komunalnym. Jak Wykonawca powinien rozumieć rozbieżność?

Odpowiedź

Przedstawiona rozbieżność wynika z omyłki pisarskiej, intencją Zamawiającego jest objęcie systemem monitoringu elektronicznego obiektu biurowca przy ul. Chrobrego 105/107, Domu Pogrzebowego przy ul. Grudziądzkiej 190/192 oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Grudziądzkiej 190/192 w Toruniu.

W związku z powyższym ulega zmianie treść załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz oferty. Nowe brzmienie Formularza oferty w załączeniu.

 

Pytanie nr 2

W zakresie ochrony mienia i osób na terenie tzw. Toruńskiej Giełdy przy Towarowej (TGT) oraz budynku stanowiącego siedzibę Zamawiającego wraz z terenem przyległym (ul. Chrobrego 105/107)" zgodnie z harmonogramem, Wykonawca zapewnia dwa posterunki. Czy Wykonawca ma to rozumieć jako 1 posterunek na każdym z obiektów (1  na TGT i 1 w siedzibie Zamawiającego) czy dwa posterunki na każdy z obiektów? Ponadto w formularzu ofertowym, nie uwzględniono obiektu siedziby Zamawiającego. Jak Wykonawca ma się do tego ustosunkować i obliczyć cenę oferty?  Ilu osób Zamawiający oczekuje od Wykonawcy do realizacji zadania ochrony na w/w obiektach?

 

Odpowiedź

Ochrona mienia i osób na terenie Toruńskiej Giełdy przy Towarowej (TGT) oraz budynku stanowiącego siedzibę Zamawiającego wraz z terenem przyległym (ul. Chrobrego 105/107, Toruń) stanowi jedno zadanie, które z uwagi na topografię terenu, nie wymaga tworzenia dodatkowych posterunków. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że w pełni skuteczna i gwarantująca  standardy bezpieczeństwa jest obsługa wymienionych obiektów przez jednego pracownika ochrony.  Obiekt biurowca z terenem przyległym oddalony jest około 30 metrów od wejścia na teren TGT, dodatkowo wejście główne do biurowca oraz przylegający do wymienionej nieruchomości parking są całodobowo monitorowane przy wykorzystaniu kamery 2 mpx.

Odnosząc się do pytania dotyczącego zakwalifikowania obiektu siedziby Zamawiającego w formularzu oferty, w zakresie monitoringu elektronicznego należy stosować cenę jak w przypadku usługi monitoringu Domu Pogrzebowego i Biura Obsługi Klienta, w zakresie ochrony fizycznej biurowiec stanowiący siedzibę Zamawiającego należy traktować jako część TGT, z uwagi na przedstawione powyżej uwarunkowania topograficzne obiektu.

Do ochrony obiektu TGT wraz z przylegającym do wymienionego terenu obiektem biurowca stanowiącym siedzibę Zamawiającego wymagana jest obsada dwóch pracowników ochrony, (z wyjątkiem zmiany w niedzielę w godzinach 22.00 – 06.00) z których każdy usytuowany jest przy bramie wjazdowej na teren TGT (są dwie bramy, przy których znajdują się pomieszczenia dla ochrony). Przedstawieni pracownicy Wykonawcy realizują co 30 minut, (każdy z nich, w następujących po sobie zmianach), obchody kontrolne obiektu TGT (z wykorzystaniem zamontowanego przez Wykonawcę systemu typu Active Guard lub o podobnej funkcji) oraz sąsiadującego biurowca stanowiącego siedzibę Zamawiającego.

Harmonogram pełnienia służb przez pracowników ochrony Wykonawcy jest następujący :

  • od poniedziałku do piątku – dwa posterunki od godziny 14.00 do 22.00,
  • od poniedziałku do piątku – dwa posterunki od godziny 22.00 do 6.00,
  • w sobotę – jeden posterunek od godziny 6.00 do 14.00,
  • w sobotę – dwa posterunki od godziny 14.00 do 22.00,
  • w sobotę – dwa posterunki od godziny 22.00 do 6.00,
  • w niedzielę – dwa posterunki od godziny 6.00 do 14.00,
  • w niedzielę – dwa posterunki od 14.00 do 22.00,
  • w niedzielę – jeden posterunek od 22.00 do 6.00,
  • w święta – dwa posterunki od 6.00 do 18.00,
  • w święta – dwa posterunki od 18.00 do 6.00.

 

 

 

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zapewnia pracownikom Wykonawcy pomieszczenie z dostępem do mediów?

 

Odpowiedź

Zamawiający zapewnia pracownikom Wykonawcy pomieszczenie z dostępem do bieżącej wody, wyposażone w toaletę, telefon stacjonarny z funkcją połączeń na wypadek sytuacji awaryjnych, zaopatrzone w  monitor do podglądu obrazu z  kamer ( aktualnie 9 na terenie TGT i 1 przed biurowcem stanowiącym siedzibę Zamawiającego)

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiana SIWZ nie powodują konieczność wprowadzenia zmiany do treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załącznik – Formularz oferty po zmianie.

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu

Urbitor sp. z o. o.

/ - /

Wojciech Świtalski

utworzono: 2014-05-06 12:32 przez: M S
wyedytowano: 2014-05-06 12:38 przez: M S 
aktywne od dnia: 2014-05-06 12:30
ilość odsłon podstrony: 2398
repozytorium zmian
drukuj