od: 2012-09-19
suma odsłon: 6360009
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania DS/ZP04/2014

Toruń, dnia 18 kwietnia  2014r.

ZAMAWIAJĄCY:

URBITOR Spółka  z o.o.

ul. Chrobrego 105/107

87-100 Toruń

 

Nr sprawy: DS/ZP04/2014

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ochrona mienia
i osób w Spółce z o.o. URBITOR w Toruniu”
prowadzonego w trybie przetargu nieorganicznego.

 

 

URBITOR Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, jako Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,

 

zawiadamia o unieważnieniu postępowania

 

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ochrona mienia i osób w Spółce z o.o. URBITOR w Toruniu” prowadzonego w trybie przetargu nieorganicznego  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne:

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następuje na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. cena najkorzystniejszej ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty  do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta z najniższą ceną  (671 293,96 zł brutto)  przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (530 341,60 zł brutto) i  jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty  do ceny najkorzystniejszej oferty.

Powyższe wyczerpuje przesłanki zawarte w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
i Zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia przedmiotowego postępowania
o udzielenie  zamówienia publicznego.

 

 

Prezes Zarządu

Urbitor sp. z o. o.

/ - /

Wojciech Świtalski

 

utworzono: 2014-04-30 10:17 przez: M S
wyedytowano: 2014-05-14 08:28 przez: Wojciech Klabun 
aktywne od dnia: 2014-04-30 10:16
ilość odsłon podstrony: 2325
repozytorium zmian
drukuj